Komunikaty

09 maja 2019 15:07 | Komunikaty

Informacja o sprawozdaniu finansowym szkoły

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie za rok 2018 jest dostępne na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach. &

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 14:12 | Komunikaty

PILNE!!!! INFORMACJA OD RADY RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA DZIECI OD NNW W 2018/19

Drodzy rodzice, Od tego roku szkoła nie ma obowiązku (i z tego prawa korzysta) podpisywania polisy ubezpieczenia grupowego dla dzieci oraz brania na siebie wszelkich obowiązków z tego tytułu, czyli m.in. pobierania składek na ubezpieczenie. Przez przepisy RODO cały ten proces jest bardziej...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 23:33 | Komunikaty

Dyżur psychologa.

W dniu 30 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbędzie się dyżur psychologa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Obornikach. Chętnych rodziców prosimy o zapisywanie się w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

czytaj więcej »

03 października 2014 00:06 | Komunikaty

PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MANIEWIE.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( DZ.U. Nr 135

czytaj więcej »