Kadra

mgr Danuta Jagodzińska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
Nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wrzeszcz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Społeczny zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Andrzejczak - Biela

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany

mgr inż. Henryk Brodniewicz

Funkcja: Nauczyciel

Informatyk szkolny
Nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Chudzicka-Budna

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy

Marzena Czechańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Dolna

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Fenrich

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Logopeda

Nauczyciel mianowany

mgr Anita Endler

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

mgr Weronika Garczewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Górowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel mianowany,

mgr Anna Jastrowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Lupa

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Majchrzak - Górna

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy

mgr Jadwiga Majchrzak - Zagrodnik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

mgr Daria Namysłowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Nurkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy

mgr Lucyna Piotrowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel kontraktowy,

mgr Patrycja Schneider

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel kontraktowy,

mgr Marta Walczak

Funkcja: Nauczyciel, Psycholog, Wychowawca, Pedagog

nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Wawrzyniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

mgr Arletta Zwierzchlewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Wicher

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły,

Halina Czajkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Magdalena Garczewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Intendent szkolny,

Dorota Stachowiak

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewa Woźniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Małgorzata Żyła

Funkcja: Pracownik obsługi

Ludmiła Izychart

Funkcja: Pracownik obsługi