Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie w roku szkolnym 2020/21

 Prezydium:

Katarzyna Tołwińska-Salitra - przewodnicząca
Kinga Bednarek - z-ca przewodniczącej
Agata Paluszek - skarbnik
Patryk Wieczorek - skarbnik

  Członkowie:

 Marta Kowalska
Daria Kaczmarek
Jerzy Flet
Joanna Łech
Daria Namysłowska
Katarzyna Grobelna – Łysiak
Monika Matuszkiewicz
Joanna Słodowa – Nowak

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności regulaminowej Rady Rodziców.
Obsługa techniczna i księgowa Rady Rodziców jest realizowana przez Rodziców w ramach działań własnych.  Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców.
Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców przyjmujemy również darowizny od firm i osób prywatnych na podane przez darczyńców cele.
Wpłata składki na fundusz Rady Rodziców jest dobrowolna.


Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Maniewie

81 1020 4128 0000 1702 0106 3635
tytuł: Rada Rodziców ZS-P w Maniewie Maniewo 60, 64- 605  Wargowo. Agata Paluszek

- w tytule przelewu (wpłaty) należy wpisać klasę , imię i nazwisko dziecka oraz na jaki fundusz lub cel.
Preferowaną formą dokonywania wpłat jest przelew bankowy.
Składki można wpłacać również poprzez swoich przedstawicieli klasowych czyli skarbników klasowych!

Dziękujemy w imieniu Dzieci.