Terminy wywiadówek i zebrań rodziców

Terminy wywiadówek i zebrań rodziców:

 •  wrzesień 2020 roku

  Kl. I     wych. Anna Jastrowicz                               01 września 2020 r. g.  7:30

  Kl. II    wych. Renata Wrzeszcz                              01 września 2020 r. g.   7:30

  Kl. III   wych. Jadwiga  Majchrzak – Zagrodnik          01 września 2020 r. g.  7:30

  Kl. IV    wych. Anna Fenrich                                  01 września 2020 r. g. 18,00

  Kl. V     wych. Marta Walczak                                03 września 2020 r. g. 17:00

  Kl. VI A wych. Karolina Lupa                                 02 września 2020 r. g. 17:00

  Kl. VI B wych. Małgorzata Wawrzyniak                    02 września 2020 r. g. 17:00

  Kl. VII   wych. Małgorzata Majchrzak- Górna            02 września 2020 r. g. 18:00

  Kl. VIII  wych. Arletta Zwierzchlewska                    03 września 2020 r. g. 17:00

   

  Zebrania Rodziców dzieci przedszkolnych odbędą się     
                                                           25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00

 

- nauczyciele pełnią dyżury w przerwach międzylekcyjnych

- Spotkania indywidualne z nauczycielami - po wcześniejszym ustaleniu terminu.