Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski szkoły:

Przewodniczący SU – Igor Noskowiak

Zastępca przewodniczącego SU – Filip Gramsch

Członek SU –  Aleks Frąckowiak

Członek SU –  Wojciech Skrzypczak

Członek SU –  Wiktor Bednarek

Członek SU – Wojciech Bukowski

Członek SU –  Wiktor Bednarek


Przewodniczący samorządów klasowych:

klasa I    - Julia Ciesielska

klasa II   - Marta Walkowska

klasa III  - Rozalia Cieślak

klasa IV  - Monika Jankowiak

klasa V   - Jakub Majchrzak

klasa VI a - Aleks Frąckowiak

klasa VI b - Wojciech Bukowski

klasa VII  - Wiktor Nowak

klasa VIII - Julia Franckowska