Kalendarz szkolny 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Wywiadówka

 

Dzień  Edukacji  Narodowej                                     Dzień wolny od zajęć szkolnych (klasy I-VII)   

14 października 2020 r.

Wszystkich Świętych    

1 listopada 2020 r.

Narodowe  Święto  Niepodległości

11 listopada 2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty GWO

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r. 

Wywiadówka / informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

 

Ostateczny termin ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna)

 

Ferie zimowe

04  - 15 stycznia 2021 r.

Wywiadówka

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty
Dzień wolny od zajęć szkolnych (klasy I-VII)

 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2021 r.

Boże Ciało

3 czerwca 2021 r.

Dzień wolny od zajęć szkolnych

 

Ostateczny termin ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Rekolekcje

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.